ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Υλοποιούμε τις επιθυμίες σας με τον πιο ανάγλυφο τρόπο

Με τον όρο θερμομόνωση κτιρίου ονομάζουμε την μόνωση του από το κρύο και την ζέστη. Η θερμοπρόσοψη μειώνει σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα) και του κλιματισμού. Τα κύρια σημεία απώλειας θερμότητας παρουσιάζονται στους τοίχους όπου ενδεικτικά σε ένα μέσο σπίτι συναντάται 30% θερμική απώλεια. Στα σπίτια με μόνωση απαιτούνται λιγότερο από 3-5 λίτρα πετρελαίου/m² το έτος. Στην αντίθετη περίπτωση στα χωρίς μόνωση κτίρια απαιτούνται 25 λίτρα κατά μέσο όρο.

Η θερμομόνωση δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων υπολογίζεται η μόνωση. H θερμοπρόσοψη παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων μεθόδων με βασικότερο αυτών το καλύτερο θερμομονωτικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει διότι δημιουργεί ένα κέλυφος στο κτίριο αξιοποιώντας πλήρως όλα τα δομικά του στοιχεία.Έτσι πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα μόνωσης αξιοποιώντας στο έπακρο τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων προστατεύοντας τους από τις καιρικές μεταβολές. Συν τοις άλλοις δίνεται η δυνατότητα εξωτερικής ανακαίνισης αφού οι αρχιτεκτονικές επιλογές πάνω από το σύστημα αυτό είναι απεριόριστες. Η εταιρεία μας βρίσκεται στη διάθεση σας προσφέροντας άριστες υπηρεσίες που θα βελτιώσουν αισθητά το βιωτικό σας επίπεδο τόσο σε άνεση περιβάλλοντος όσο και σε εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με την θερμοπρόσοψη, δημιουργείται ένα προστατευτικό κέλυφος και ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες από τους πλαϊνούς τοίχους. Με αυτό το τρόπο μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια έως και 50%. Εφόσον, δεν υπάρχουν οι θερμικές απώλειες, η ζέστη ή το κρύο αντίστοιχα δεν χάνεται και η θερμοκρασία στο σπίτι παραμένει πάντα σταθερή.

Διατήρηση κατοικήσιμου χώρου.

Δεν μειώνει το εσωτερικό εμβαδόν του κτίσματος μιας και οι εργασίες γίνονται εξωτερικά. Επιπλέον αφού οι εργασίες γίνονται στο εξωτερικό του σπιτιού, μπορείτε να συνεχίσετε ανενόχλητοι, τις καθημερινές συνήθειες στο εσωτερικό του.

Καλλωπισμός εξωτερικής όψης κτιρίου

Με την θερμοπρόσοψη, εκτός από την προφύλαξη που παρέχεται στην όψη του κτιρίου, υπάρχει και η δυνατότητα ανακαίνισης του εξωτερικά. Επιλέξτε αρχιτεκτονικά σχέδια, χρώματα και υφές ώστε πέρα από την ενεργειακή, υπάρχει και αισθητική ανανέωση του κτιρίου σας.

Αναβάθμιση της ενεργειακής αξίας του κτιρίου

Τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητη η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για κάθε πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου. Με την θερμοπρόσοψη το κτίριο ανεβαίνει κατηγορία και ταυτόχρονα ανεβαίνει και η εμπορική του αξία.

Γιατί να κάνω θερμοπρόσοψη/εξωτερική θερμομόνωση και να μη μονώσω τους τοίχους από μέσα;

Αυτό είναι δυνατόν να γίνει, θα είναι μάλιστα και φθηνότερο, αλλά δυστυχώς έχει αρκετά μειονεκτήματα:

  • Θα υπάρξουν αναγκαστικά θερμογέφυρες.

  • Οι τοίχοι αφήνονται στο έλεος των καιρικών συνθηκών και των μεγάλων θερμοκρασιών.

  • Τυχόν συμπύκνωση των υδρατμών θα γίνει μέσα στο σύστημα της τοιχοποιίας. Για το λόγο αυτό θα χρειασθεί κι ένα φράγμα υδρατμών το οποίο είναι αμφιλεγόμενο στα μικτά κλίματα και όπου μπαίνει, συνήθως δεν μπαίνει σωστά.

  • Δεν υπάρχει εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοίχου, της ικανότητάς του να αποθηκεύει θερμότητα , την οποία αποδίδει μετά στον εσωτερικό χώρο.

Enter your keyword